• Hong Kong welcomes you! Click here for the latest travel information. 

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฮ่องกง สายมูไหว้พระ 9 วัด แก้ปีชง เสริมทรัพย์โชคดีรับปีเถาะ 3 วัน 2 คืน

Quality Express ควอลิตี้ เอ็กซ์เพลส จำกัด

ไหว้พระ 9 วัด

1.วัดหมั่นโหม่ ขอพรด้านการเรียน การศึกษา

2.วัดเจ้าแม่กวนอิม รีพัลส์เบย์ขอพรอันใดก็สมหวัง สมความปรารถนาทุกประการ

3.วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” หรือ “วันเปิดทรัพย์” ขอพรโชคลาภ

4.วัดแชกงหมิว ขอพรเรื่องการเดินทางปลอดภัย สุขภาพแข็งแรง โชคลาภ และเงินทอง

5.วัดหยวน หยวน เสริมดวงต่อชะตา

6.วัดเจ้าแม่ทับทิม ช่วยคุ้มครองให้รอดพันภัยพิบัติทางทะเล ช่วยให้การเดินทางราบรื่น ปัดเป่าความช่วย ร้าย เดินทางปลอดภัย ราบรื่น

7.วัดนางชีฉีหลิน

8.วัดหวังต้าเซียน เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยที่จะนำพาโชคลาภมาให้ เลื่องลือในด้านการให้พรโชคลาภ ความเจริญรุ่งเรือง ความร่ำรวย และการประสบผลสำเร็จจากสิ่งที่ขอไว้ ขอพรเนื้อคู่ เทพเจ้าด้ายแดง “เทพเจ้าหยุคโหลว”

9.พระใหญ่นองปิง

รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ

Day1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง 

 • 13.45: น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK364
 • 17.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง นำท่านสู่ Avenue of Stars ตั้งอยู่บริเวณทางเหนือของอท่าเรือวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้แสดงถึงความรุ่งเรืองของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของฮ่องกงมีทั้งรูปปั้นและรอยประทับฝ่ามือของนักแสดงชื่อดัง เช่น บรู๊ช ลี เฉินหลง 
 • 20.00 น. นำท่านชมการแสดงแสงสีเสียง สุดอลังการ Symphony of lights ณ.ริมอ่าววิคตอเรีย โดยมีฉากหลังเป็นตึกระฟ้าเปิดไฟสวยงามทั้งฝั่งฮ่องกงและฝั่งเกาลูนจากนั้นรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และเข้าพักที่ Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า

Day 2: บประทานอาหารเช้า ณ.ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ หลังจากนั้นเดินทางไปยัง

 • วัดหมั่นโหม่ เด่นเรื่องขอพรด้านการเรียน เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดบนเกาะฮ่องกงตั้งอยู่ย่าน Sheung Wan ภายในวัดมีขดธูปแขวนตัดกับฉากหลังสีแดงและสีทองสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่หาด 
 • รีพัลส์ เบย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดเจ้าแม่กวนอิม นำท่านไปสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่ชาวฮ่องกงนับถือว่ามีความศักด์สิทธิ์เป็นอย่างมากและทางด้านขวามือเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าแม่ทับทิม เทพเจ้าแห่งท้องทะเล จากนั้นจะนำท่านมาสักการะ
 • เจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่อง “พิธียืมเงินเจ้าแม่กวนอิม” รับประทาน อาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารนำท่านชมโรงงานจิวเวอรี่และร้านหยก
 • วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหัน ขอพรเรื่องการเดินทางปลอดภัย โชคลาภ เงินทอง สุขภาพแข็งแรง เป็นวัดที่คนไทยนิยมเดินทางมาขอพรกันมาก
 • วัดหยวน หยวน ขอพรต่อชะตา ขอพร ไท่ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตา จุดเด่นของวัดหยวน หยวน อยู่ที่วิหารสวรรค์หรือหอฟ้า อาคารรูปทรง 6 เหลี่ยม สร้างขึ้นตามแบบหอฟ้าเทียนถานของเมืองปักกิ่งประเทศจีน วัดแห่งนี้สร้างตามหลักฮวงจุ้ย ด้านหลังเป็นภูเขาเพื่อรับพลังมังกร ด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยพลังมังกรเขียว และเสือขาว
 • วัดเจ้าแม่ทับทิม ตั้งอยู่บริเวณ Yau Ma Tei Station วัดเจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญแห่งหนึ่งในฮ่องกง ซึ่งเชื่อกันว่าท่านจะคอยคุ้มครองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทางทะเล ช่วยให้การเดินทางปลอดภัยรับประทานอาหารเย็น ณ.ภัตตาคารเข้าพัก Kimberley Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3: รับประทานอาหารเช้า ณ.ภัตตาคาร เมนูติ่มซำ

 • วัดนางชี ชิหลิน เป็นวัดขนาดใหญ่ซึ่งมีเพียงแม่ชีพำนักอยู่ ภายในวัดมีอาคารไม้สวยงามงาม และที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุ มีสวนจีนที่งดงาม
 • วัดหวังต้าเซียน หรือซิกซิกหยวน หว่องไท่ซิน ขอพรท่านหว่องไท่ซิน ซึ่งเชื่อกันว่าท่านประทานพรให้ทุกคำขอ สักการะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยะ เทพเจ้าแห่งโชคลาภและความร่ำรวย ขอพรเนื้อคู่เทพเจ้าด้ายแดง หรือ เทพเจ้าหยุคโหลว หรือเป็นที่รู้จักกันในนามเทพเจ้าแห่งจันทรารับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจากนั้นนำท่านเข้าสู่เกาะลันเตา สักการะพระใหญ่เทียนถาน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันโด่งดังแห่งหนึ่งของฮ่องกง โดยคณะจะโดยสารกระเช้านองปิง 360 ขึ้นไปสู่ด้านบนเพื่อไปสักการะพระใหญ่ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องพระทำขึ้นจากแผ่นทองสัมฤทธิ์ 200 แผ่น หันพระพักตร์ไปทางทะเลจีนใต้จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านจิมซาโจ่ย
 • 21.00 ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน EK385
 • 23.15 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไข & ข้อกำหนด

ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน

ในการเดินทางแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทาง 15 คนขึ้นไป

 


Disclaimer
 1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
 2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.