พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Group & Go 4 คนขึ้นไปเดินทาง

Wonderfullpackage วันเดอร์ฟูลแพ็กเกจ

ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน พักโรงแรม Marco Polo พร้อมซีตี้ทัวร์ไหว้พระ + รถรับส่ง ไป-กลับ
สนามบิน พิเศษ!! เครดิตทานอาหาร 600 เหรียญฮ่องกง

- โรงแรม Marco Poloที่ พักระดับ 4 ดาวตั้งอยู่ในย่านจิมซาจุ่ย

- พิเศษ!! เครดิตทานอาหาร 600 เหรียญฮ่องกง ภายในห้องอาหารของโรงแรม

- ซีตี้ทัวร์ไหว้พระ 1 วัน

- รถรับส่งสนามบินเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เฉพาะครอบครัว หรือ แก๊งค์เพื่อน ท่องเที่ยวแบบอิสระ กิน เที่ยว ช้อปปิ้ง 

ราคาเริ่มต้น  9,900 บาท ต่อท่าน (เดินทาง 4 คนขึ้นไป )

 

รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ
  • ที่พักMarco Polo Hotel 2 คืน  (พักห้องละ 2  ท่าน) 

  • เครดิตทานอาหาร 600 เหรียญฮ่องกง (ต่อ1ห้องพัก เข้าพัก 2 คืน ) ภายในห้องอาหารของโรงแรม

  • อาหารเช้าในโรงแรม 2 มื้อ

  • ซิตี้ทัวร์ตามรายการระบุ (มีไกด์)

  • รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม - สนามบิน ตามรายการระบุ

เงื่อนไข & ข้อกำหนด

การจองทัวร์และชำระค่าบริการ 

  • กรุณาชำระยอดเต็มจำนวนหลังจากทำการจองภายใน 3 วัน 

Disclaimer
  1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
  2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.