พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน

Let's Go Group 

เที่ยวฮ่องกงแบบครบรส เที่ยว มู ช้อป กันแบบจัดเต็ม สักการะเทพเจ้าแชกงหมิว ขอคู่วัดหวังต้าเซียน ยืมเงินแม่กวนอิมวัดฮองฮํา พักย่านช้อปปิ้ง 4 ดาว เมนูพิเศษ!! ติ่มซำฮ่องกง และห่านย่าง

รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ราคาเริ่มต้น 20,900 บาท

  • Day 1: สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – A Symphony of Lights

  • Day 2: ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์เต็มวัน ชมการแสดงดอกไม้ไฟ

  • Day 3: วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านหยก – เจ้าแม่ทับทิมทินหัว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – สนามบินนานาชาติฮ่องกง – สนามบินสุวรรณภูมิ

ค่าทัวร์รวม : ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-กรุงเทพฯ, ที่พักระดับ  4 ดาวจำนวน 2 คืน, อาหาร 4 มื้อ (พิเศษเมนู ติ่มซำ และห่านย่าง), รถบัสนำเที่ยวตามรายการ

เงื่อนไข & ข้อกำหนด เงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Disclaimer
  1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
  2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.