พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ข้อเสนอพิเศษบัตรโดยสาร กรุงเทพ - ฮ่องกง - กรุงเทพ

Hong Kong Airlines ฮ่องกงแอร์ไลน์

ฮ่องกงแอร์ไลน์ขอเสนอราคาบัตรโดยสารราคาเส้นทาง กรุงเทพ - ฮ่องกง - กรุงเทพ 

ชั้นประหยัด ราคาเริ่มต้นที่ 5,660* บาท (ไม่รวมกระเป๋าสัมภาระ)

ชั้นธุรกิจ ราคาเริ่มต้นที่ 18,950* บาท (รวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 40 กก.)

รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเกจ

บัตรโดยสารราคาเส้นทาง กรุงเทพ-ฮ่องกง-กรุงเทพ 

บัตรโดยสารชั้นประหยัด ราคาเริ่มต้นที่ 5,660* บาท (ไม่รวมกระเป๋าสัมภาระ)  
เดินทางได้ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 66 - 31 ส.ค. 67 
 
บัตรโดยสารชั้นธุรกิจ ราคาเริ่มต้นที่ 18,950* บาท (รวมน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ 40 กก.) 
เดินทางได้ตั้งแต่ 20 ธ.ค. 66 - 31 มี.ค. 67

เงื่อนไข & ข้อกำหนด *ค่าโดยสารข้างต้นรวมภาษี และค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ภาษีอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินตราต่างประเทศ และเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของสายการบิน

Disclaimer
  1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
  2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.