• ฮ่องกงยินดีต้อนรับคุณด้วยไมตรีจิต! มีการยกเลิกข้อกำหนดบังคับการสวมหน้ากากอนามัยแล้ว — คลิก ที่นี่ เพื่อดูข้อมูลการเดินทางล่าสุด

 • แคนนาบิไดออล (CBD) จัดอยู่ในกลุ่มยาอันตรายของฮ่องกง ผลิตภัณฑ์ที่มี CBD ถือเป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้กฤษฎีกาว่าด้วยยาอันตราย คลิกที่นี่เพื่อดูเพิ่มเติม

พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

Luxury Package The Peninsula 3D2N

C.P. HOLIDAYS บริษัท ซี.พี.ฮอลิเดย์ จำกัด

แพ็คเกจฮ่องกงระดับตำนาน สัมผัสที่สุดแห่งประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยว นั่งชั้นธุรกิจ จิบไวน์เบาๆ บนเครื่อง A380 เดินทางด้วยรถ Rolls Royce พักโรงแรมระดับ Flag Ship ของฮ่องกง จิบชายามบ่ายอันโด่งดัง

รายละเอียดแพ็คเกจ

แพ็คเก
Day 1: กรุงเทพฯ - ฮ่องกง
 • 10.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 9 เคาน์เตอร์ U สายการบิน EMIRATES  (EK384) เวลา 13.45 น. - 17.40 น.  นำท่านถึงสนามบินเช็คแล๊ปก๊อก ฮ่องกง ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และรับกระเป๋า
 • จากนั้นเดินทางสู่โรงแรม The Peninsula Hong Kong โดยรถ Rolls Royce หรือ Mercedes Benz (subject to availability)
 • พักที่ THE PENINSULA HONG KONG 5* (Deluxe room)

Day 2: City Tour - อิสระท่องเที่ยว

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • วัดเจ้าแม่กวนอิม อ่าวรีพัลส์เบย์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการขอลูก, การเดินทาง, ขอโชคลาภ, สะพานแห่งการต่อชะตา
 • วัดแชกงหมิว ขอด้านโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง ธุรกิจการงานให้เจริญ 
 • ร้านฮ่องกงจิวเวลรี่ ร้านจิวเวลลี่กังหันของแท้ต้นตำรับร้าน HKJ
 • วัดหวังต้าเซียน ขอพรเรื่องความรัก ,เนื้อคู่ , ขอให้รักยืนยาว
 • อิสระให้ท่านได้ช็อปปิ้ง

Day 3: อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย – กรุงเทพฯ

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • ให้ท่านได้อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

 • ถึงเวลาสมควร นำท่านสู่สนามบินเช็คแล๊ปก๊อกฮ่องกงเพื่อเดินทางกลับ 

 • สายการบิน EMIRATES AIRLINE (EK385) เวลา 21.00 น. - 23.15 น. 

 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย....พร้อมความประทับใจ

 

เงื่อนไข & ข้อกำหนด การจองและชำระค่าบริการ
 • กรุณาชำระเงินเต็มจำนวนค่า Package
 •  ส่งหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ เพื่อออกตั๋วทันที และ ทำการการันตีห้องพักพร้อมรถรับส่ง

Disclaimer
 1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
 2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.