พูดได้เลย

พูดได้เลย


ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ฉันขอโทษด้วย ที่ฟังไม่เข้าใจ

ค้นพบโลกอันสวยงาม : ราคาพิเศษเริ่มต้น THB8,580 ราคารวมภาษี

Cathay Pacific คาเธ่ย์ แปซิฟิค

ให้รางวัลตัวเองและคนที่คุณรักด้วยการเดินทางที่ทุกคนคู่ควร เฉลิมฉลองช่วงเวลาแห้งเทศกาลด้วยประสบการณ์ใหม่ๆ และบินไปสู่จุดสูงสุดในปี 2567 เพลิดเพลินกับราคาพิเศษเพื่อเดินทางไป-กลับสู่ฮ่องกง ในชั้นประหยัด และชั้นธุรกิจ

รายละเอียดแพ็คเกจ 

แพ็คเกจ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮ่องกง ชั้นประหยัดราคาพิเศษเริ่มต้น 8,580 บาท (รวมภาษีสนามบิน
เงื่อนไข & ข้อกำหนด
 1. ราคาโดยสารข้างต้นเป็นราคาต่อท่านและรวมภาษี/ ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว ภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมถูกต้อง ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566 แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากความผันผวนของสกุลเงิน ภาษีถือเป็นที่สิ้นสุด ณ จุดออกบัตรโดยสาร
 2. สำหรับการการจองที่มีการแวะพักในฮ่องกง โปรดจองโดยใช้ตัวเลือก หลายเมือง/แวะพัก
 3. การจองใหม่ : จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการจองใหม่สำหรับวันที่เดินทาง และการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินในเส้นทางเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมในชั้นโดยสารที่จอง อายุของบัตรโดยสาร และภาษีที่เกี่ยวข้องหรือส่วนต่างค่าโดยสาร โปรดดู 'เงื่อนไขค่าโดยสาร' เมื่อทำการจอง
 4. การไม่แสดงตัว : มีค่าธรรมเนียมการไม่แสดงตัวและแตกต่างกันไปตามชั้นการจอง โปรดดู 'เงื่อนไขค่าโดยสาร' เมื่อทำการจอง
 5. การขอคืนเงิน : มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกและแตกต่างกันไปตามชั้นโดยสารที่จอง โปรดดูที่ 'เงื่อนไขค่าโดยสาร' เมื่อทำการจอง
 6. การสะสม Asia Miles : จำนวน Asia Miles ที่แน่นอนที่ได้รับสำหรับเที่ยวบินจะปรากฏในระหว่างขั้นตอนการจอง
 7. ราคาเด็ก/ ทารกมีที่นั่ง : คิดราคา 75% ของราคาผู้ใหญ่
 8. ทารกไม่มีที่นั่ง : คิดราคา 10% ของราคาผู้ใหญ่
 9. ข้อเสนอขึ้นอยู่กับระบบการจองที่นั่ง/ ความพร้อมให้บริการของสายการบิน Cathay Pacific
 10. บัตรโดยสารไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นและไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
 11. ต้องใช้บัตรโดยสารตามลำดับ หากไม่ได้ใช้ส่วนขาออกแรก ส่วนที่เหลือของกำหนดการเดินทางจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 12. เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ
 13. เงื่อนไขและข้อกำหนดเกี่ยวกับส่วนลด 11% Asia Mile
Disclaimer
 1. Although prices are current at the time of listing, airlines, hotels and travel agents frequently change their prices as a result of fare increases and/or fare surcharges. Therefore, prices may differ when you book your travel or stay and are not guaranteed until full payment is received. Please check the most current prices. 
 2. The above information is compiled by the Hong Kong Tourism Board from materials submitted by the indicated airlines, hotels and travel agents. Hong Kong Tourism Board is not responsible for the information, claims and offers made. Please contact the airlines, hotels or the travel agents for booking and complete details, terms and conditions.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.