Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Thông tin thị thực

Thông tin thị thực
  1. Điền tờ khai theo mẫu của Lãnh Sự Quán
  2. Hộ chiếu bản gốc còn thời hạn trên 6 tháng
  3. Chứng minh nhân dân photo + 02 ảnh 4x6 (nền trắng hoặc xanh dương)
  4. Giấy xác nhận đặt phòng hoặc lịch trình chi tiết + giấy xác nhận đặt vé máy bay
  5. Giấy xác nhận công việc (hợp đồng lao động sao y + bảo hiểm y tế) hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh
  6. Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng ít nhất US$1500 = 30 triệu VND

(Ghi chú: Thời gian làm việc 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.)

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.