• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Vườn Nam Liên

Ni viện Chí Liên và Vườn Nam Liên là hai điểm đến mang đậm phong cách nhà Đường (618 – 907), cho du khách đắm chìm trong di sản tôn giáo phong phú cũng như lối thiết kế hoa viên đầy tinh tế của khu vực này.


Thông tin

Địa chỉ

60 Fung Tak Road, Diamond Hill, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 3658 9366

phone-handset   +852 3658 9366

Fax

fax-handset   +852 3658 9424

fax-handset   +852 3658 9424

Xem bản đồ
  • 60 Fung Tak Road, Diamond Hill, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.