• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY

MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY là điểm đến hoàn hảo cho hoạt động mua sắm, giải trí, ăn uống và vui chơi cả ngày ở Bảo Lâm.


Thông tin

Địa chỉ

MCP CENTRAL - 8 Yan King Road, Tseung Kwan O, New Territories / MCP DISCOVERY - 8 Mau Yip Road, Tseung Kwan O, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 3194 3200 (MCP CENTRAL) / +852 3194 6281 (MCP DISCOVERY)

Xem bản đồ
  • MCP CENTRAL - 8 Yan King Road, Tseung Kwan O, New Territories / MCP DISCOVERY - 8 Mau Yip Road, Tseung Kwan O, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.