Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Miếu Quan Đế

Miếu Quan Đế xây năm 1891 là nơi thờ phụng duy nhất ở Cửu Long thờ thần chiến tranh và chính nghĩa. Công trình lịch sử Cấp II thể hiện rõ nét kiến trúc Lĩnh Nam truyền thống và thu hút ở nhiều chi tiết ấn tượng như cỗ chuông đồng khổng lồ và cây đao hình bán nguyệt. Đình mở cửa đón khách tham quan vào hầu hết các ngày nhưng dịp đặc biệt nhất là vào ngày 24 tháng 6 âm lịch, khi đám đông đổ về đây mừng ngày sinh thần của Quan Đế.


Thông tin

Địa chỉ

158 Hai Tan Street, Sham Shui Po, Kowloon

Xem bản đồ

  • 158 Hai Tan Street, Sham Shui Po, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.