• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

InnoCentre

Trung tâm InnoCentre tại Hồng Kông là tòa nhà văn phòng cho các công ty thiết kế. Tuy nhiên, không gian triển lãm rộng 2.400 mét vuông phục vụ hoạt động giới thiệu sản phẩm, thiết kế, quảng bá thương hiệu, chương trình nghệ thuật và truyền thông cũng thu hút đông đảo nhà thiết kế và nghệ sĩ quốc tế.


Thông tin

Địa chỉ

72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon

Website

Điện thoại

phone-handset   +852 2784 2666

phone-handset   +852 2784 2666

Xem bản đồ
  • 72 Tat Chee Avenue, Kowloon Tong, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.