Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Miếu Hồng Thánh ở Khiếu Tây Châu, Tây Cống

Miếu Hồng Thánh nằm trên đảo Khiếu Tây Châu thuộc quận Tây Cống náo nhiệt. Nơi đây có niên đại từ khoảng năm 1889. Khi đó, người ta đã dựng miếu để thờ Hồng Thánh – Thần Nam Hải. Di tích này đã được khôi phục thành công vào năm 2000, giành giải thưởng trùng tu của UNESCO.


Thông tin

Địa chỉ

Kau Sai Chau, Sai Kung, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2719 6311

phone-handset   +852 2719 6311

Xem bản đồ

  • Kau Sai Chau, Sai Kung, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.