• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bảo tàng Phòng thủ duyên hải Hồng Kông

Bảo tàng Phòng thủ duyên hải Hồng Kông có 11 phòng trưng bày và nổi tiếng nhờ triển lãm cố định mang tên "600 năm phòng thủ duyên hải" với vô vàn di vật và hiện vật.


Thông tin

Địa chỉ

175 Tung Hei Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2569 1500

phone-handset   +852 2569 1500

Xem bản đồ
  • 175 Tung Hei Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.