• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Haw Par Music

Nằm trong danh sách công trình lịch sử Cấp 1 bởi lịch sử lâu đời, Dinh thự Haw Par đã được hồi sinh và chuyển đổi thành Haw Par Music, ngôi trường dạy cả âm nhạc Trung Quốc và phương Tây.


Thông tin

Địa chỉ

15A Tai Hang Road, Tai Hang

Điện thoại

phone-handset   +852 3165 1212

phone-handset   +852 3165 1212

Xem bản đồ
  • 15A Tai Hang Road, Tai Hang
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.