Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bảo tàng Thầy thuốc Tôn Trung Sơn

Bảo tàng Thầy thuốc Tôn Trung Sơn là một di tích và điểm tham quan du lịch hấp dẫn tại Hồng Kông, nhằm tôn vinh nhân vật xuất chúng cùng tên và giới thiệu nhiều thành tựu của ông cũng như các chủ đề khác.


Thông tin

Địa chỉ

7 Castle Road, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2367 6373

phone-handset   +852 2367 6373

Xem bản đồ

  • 7 Castle Road, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.