Hong Kong Asia's World City

งานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ในฮ่องกง

งานเคาท์ดาวน์ปีใหม่ในฮ่องกง

ไม่ต้องเฝ้าจอรอดูข่าวอยู่ไกล ๆ มาสนุกกับหลากหลายกิจกรรมเคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่พร้อมนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เดินทางมาฉลองปีใหม่กับชาวฮ่องกงไปด้วยกัน ณ มหานครอันสวยงามแห่งนี้!

รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น