Hong Kong Asia's World City

ย่านอาหาร

เนื่องจากเป็นเมืองเล็กๆ ที่อุดมไปด้วยร้านอาหารมากกว่า 14,000 แห่ง ฮ่องกงจึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองแห่งการกิน ไปกินที่ไหนดี เสาะหาอาหารต้นตำรับกินกันดีกว่า แต่ว่ามีย่านธุรกิจขายอาหารและของกินหลายแห่งที่ควรนึกถึงก่อนเป็นอันดับแรก

เกาะฮ่องกง
เกาลูน
นิวเทอร์ริทอรี่ส์และเกาะรายรอบต่างๆ
รักษ์สิ่งแวดล้อม กรุณาหลีกเลี่ยงการพิมพ์หากไม่จำเป็น