• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Các cửa hàng bán lẻ thuộc Hệ thống QTS

JHC

Furniture, Home Decorations & Household Products

Founded in 1991, JHC has extensive retail outlets all over Hong Kong, Kowloon and New Territories, offering high quality household and lifestyle products.


Các cửa hàng bán lẻ thuộc Hệ thống QTS

(Các) địa điểm:

Địa chỉ:
Shop 209-210, Yat Tung Shopping Centre, Yat Tung Estate, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 31523501

phone-handset 31523501

Địa chỉ:
Shop 16-17, 1/F, Caribbean Bazaar, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 21625641

phone-handset 21625641

Địa chỉ:
Shop 14&15, G/F, Phase 2, Tung Chung Crescent, 2 Mei Tung Street, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 31474038

phone-handset 31474038

Địa chỉ:
Shop 131-132, 1/F, Block C, Discovery Bay Plaza, Discovery Bay, Lantau Island, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 29871041

phone-handset 29871041

Địa chỉ:
Shop G04, G/F, Century Link, 6 Ying Hong Street, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 24612902

phone-handset 24612902

Địa chỉ:
Whole Building, 40 Praya Street, Cheung Chau, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 23200139

phone-handset 23200139

Địa chỉ:
Shop F, G/F, Hing Cheong Building, 25 Shau Kei Wan Road, Sai Wan Ho, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25390928

phone-handset 25390928

Địa chỉ:
Shop 1, G/F, Tung Che Commercial Centre, 246 Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25176503

phone-handset 25176503

Địa chỉ:
Shop 23-27, G/F, Midland Centre, 328 Queen's Road Central, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28052756

phone-handset 28052756

Địa chỉ:
Shop 1B, Wah Fu Shopping Centre, Wah Fu Estate, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28757052

phone-handset 28757052

Địa chỉ:
Shop L44 & L53B, LG/F, Fitfort, 560 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 21170686

phone-handset 21170686

Địa chỉ:
G/F, Concord Commercial Building, 157 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28062523

phone-handset 28062523

Địa chỉ:
Cockloft, 5 Sharp Street East, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25761041

phone-handset 25761041

Địa chỉ:
G/F, 100 Electric Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25707178

phone-handset 25707178

Địa chỉ:
Shop B-C, G/F, 128 Wellington Street, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28150434

phone-handset 28150434

Địa chỉ:
Shop 12-12B, Yip Cheong Building, 426-428B Des Voeux Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28196408

phone-handset 28196408

Địa chỉ:
Shop 10A, G/F, Harbour View Garden Tower, 2 Catchick Street, Kennedy Town, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28185741

phone-handset 28185741

Địa chỉ:
Shop 7, 1/F, Island Resort Mall, 28 Siu Sai Wan Road, Siu Sai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22485081

phone-handset 22485081

Địa chỉ:
Shop A, G/F, Richsun Garden, 51 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28573074

phone-handset 28573074

Địa chỉ:
LG/F, Cheong Ip Building, 350-354 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25721240

phone-handset 25721240

Địa chỉ:
Shop 317A, 3/F, Chi Fu Landmark, Chi Fu Fa Yuen, Pok Fu Lam, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28751273

phone-handset 28751273

Địa chỉ:
Shop 235, Level 2, The Westwood, 8 Belcher's Street, Shek Tong Tsui, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22589151

phone-handset 22589151

Địa chỉ:
G/F, Western Commercial Building, 29-31 Des Voeux Road West, Sheung Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22916146

phone-handset 22916146

Địa chỉ:
Shop 301A, 301B & 301C, Siu Sai Wan Shopping Centre, Siu Sai Wan Estate, Siu Sai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25053773

phone-handset 25053773

Địa chỉ:
Shop B & D, G/F, Winner Building, 11-11A Wong Nai Chung Road, Happy Valley, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25731070

phone-handset 25731070

Địa chỉ:
Shop 204, 2/F, Yiu Tung Shopping Centre, Yiu Tung Estate, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25671102

phone-handset 25671102

Địa chỉ:
Shop A6, G/F, 8 Causeway Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28081289

phone-handset 28081289

Địa chỉ:
G/F & Basement, Avon Court, 23 Caine Road, Central, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28948902

phone-handset 28948902

Địa chỉ:
Shop 2, 1/F, Block B, Walton Estate, 341-343 Chai Wan Road, Chai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27585293

phone-handset 27585293

Địa chỉ:
Shop A, Basement, Dollar Building, 143-145 Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25670635

phone-handset 25670635

Địa chỉ:
Shop 124, 1/F, West Commercial Block, Marina Square, South Horizons, Ap Lei Chau, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25581002

phone-handset 25581002

Địa chỉ:
Shop B, G/F & M/F, Jade House, 11-15 Fleming Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25376357

phone-handset 25376357

Địa chỉ:
Shop G, 1/F, Site 5, Aberdeen Centre, 1-5 Nam Ning Street, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25563736

phone-handset 25563736

Địa chỉ:
Shop 7, G/F, Imperial Kennedy Shopping Arcade, 82 Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25061399

phone-handset 25061399

Địa chỉ:
Shop B, G/F, Hoi Sang Building, 12 Mercury Street, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27628425

phone-handset 27628425

Địa chỉ:
Shop 106B, 1/F, Oi Tung Shopping Centre, Oi Tung Estate, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 24060172

phone-handset 24060172

Địa chỉ:
Shop H, G/F & Basement, Cheong Hong Mansion, 25-33 Johnston Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25286556

phone-handset 25286556

Địa chỉ:
Shop D D1 E-S & E1-N, G/F, Fu Yuen Building, 20-20D Spring Garden Lane, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 24760889

phone-handset 24760889

Địa chỉ:
G/F & Cockloft, Dak Shing Building, 92-94 Java Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 24500178

phone-handset 24500178

Địa chỉ:
Shop 114-115, 1/F, Wan Tsui Shopping Centre, Wan Tsui Estate, 2 Wah Ha Street, Chai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 28844630

phone-handset 28844630

Địa chỉ:
G/F & 1/F, 476 Lockhart Road, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27257270

phone-handset 27257270

Địa chỉ:
Shop B, G/F, On Fai Building, 82 Old Main Street, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 26313587

phone-handset 26313587

Địa chỉ:
Shop 3 & 5, G/F, South Walk • Aura, 12 Tin Wan Street, Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25531237

phone-handset 25531237

Địa chỉ:
Portion of Shop E & Shop G, UG/F, Kwong Sang Hong Building (Oriental 188), 188 Wan Chai Road, Chai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27586500

phone-handset 27586500

Địa chỉ:
Shop 1 & Outdoor Area, G/F, H. Bonaire, 62-67 Ap Lei Chau Main Street, Ap Lei Chau, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 26487120

phone-handset 26487120

Địa chỉ:
Shop S39C, 2/F, Kornhill Plaza North, 5 Hong Shing Street, Quarry Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27069133

phone-handset 27069133

Địa chỉ:
Shop LG39-43, LG/F, East Pavilion, 1010-1046 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 27397083

phone-handset 27397083

Địa chỉ:
Shop G, G/F, Luen Tak Apartments, 34 Forbes Street, Kennedy Town, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 29864811

phone-handset 29864811

Địa chỉ:
G/F, Fung Yuen Building, 414 Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25601741

phone-handset 25601741

Địa chỉ:
G/F and Cockloft, 67 & 69 Wing Lok Street, Sheung Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25455200

phone-handset 25455200

Địa chỉ:
Shop 111, 1/F, Hing Tung Shopping Centre, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 25607032

phone-handset 25607032

Địa chỉ:
Shop 49, G/F, Hong Lai Garden, 139 Tuen Mun Heung Sze Wui Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24410596

phone-handset 24410596

Địa chỉ:
Shop A98, 1/F, Flora Plaza , 88 Pak Wo Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29475581

phone-handset 29475581

Địa chỉ:
Shop 19-26, 1/F, Citimall, 1 Kau Yuk Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24798490

phone-handset 24798490

Địa chỉ:
Shop 237, 1/F, Fanling Centre, Phase 2, 33 San Wan Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26399830

phone-handset 26399830

Địa chỉ:
Shop 66B, G/F, Chi Lok Fa Yuen, Lot No 156, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24416146

phone-handset 24416146

Địa chỉ:
Shop 72-73, Level 1, Uptown Plaza, 9 Nam Wan Road, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26531073

phone-handset 26531073

Địa chỉ:
Shop 3, 5-6, UG/F, Venice Garden, 12 Leung Tak Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24541928

phone-handset 24541928

Địa chỉ:
Shop 16-17, G/F, Grandeur Garden, 55-65 Tai Wai Road, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26090711

phone-handset 26090711

Địa chỉ:
Shop 3, G/F, Belvedere Square, Belvedere Garden, Phase 3, 625 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24029329

phone-handset 24029329

Địa chỉ:
Shop 5, G/F, La Fontaine, 6 Chui Lok Street, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24110386

phone-handset 24110386

Địa chỉ:
Shop 228, 2/F, Wo Che Shopping Centre, Wo Che Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26021025

phone-handset 26021025

Địa chỉ:
Shop S305-S306, 3/F, On Wo House, Tai Wo Shopping Centre, Tai Wo Estate, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26501051

phone-handset 26501051

Địa chỉ:
Shop 14H, 1/F, Tsing Yi Square , 7-19 Tsing Luk Street, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24319121

phone-handset 24319121

Địa chỉ:
Shop 201, Hin Keng Shopping Centre, Hin Keng Estate, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26052101

phone-handset 26052101

Địa chỉ:
Shop S4, G/F, Tai Yuen Shopping Centre, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26672411

phone-handset 26672411

Địa chỉ:
Shop 316-320, 2/F, Po Kan House, Po Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27044050

phone-handset 27044050

Địa chỉ:
Shop 123, Tin Ping Estate Commercial Complex, Tin Ping Estate, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26724614

phone-handset 26724614

Địa chỉ:
Shop 307-312, 3/F, Yuen Long Plaza, 249-251 Castle Peak Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24792156

phone-handset 24792156

Địa chỉ:
Shop A, G/F & Cockloft, Wing Lok Mansion, 6 & 8 Tai Wing Lane, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26530730

phone-handset 26530730

Địa chỉ:
Shop 105-107, 1/F, Commercial Block, Ka Fuk Estate, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26759097

phone-handset 26759097

Địa chỉ:
Shop 6A, G/F, Lido Garden, 41-63 Castle Peak Road, Sham Tseng, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24914023

phone-handset 24914023

Địa chỉ:
Shop A, G/F & Cockloft, Chuen Wo Building, 82A-82D San Fung Avenue, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 31240393

phone-handset 31240393

Địa chỉ:
Shop 132-134, 1/F, Nob Hill Square, 8 King Lai Path, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29914342

phone-handset 29914342

Địa chỉ:
Shop 117, G/F, Yiu On Shopping Centre, Yiu On Estate, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26311241

phone-handset 26311241

Địa chỉ:
Shop 033, Level 2, Commercial Development of Metro Town, Choi Ming Street, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22070153

phone-handset 22070153

Địa chỉ:
G/F, Moon Lok Dai Ha, 50 Hoi Pa Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24110145

phone-handset 24110145

Địa chỉ:
Shop 211-212, Hanford Plaza, 333 Castle Peak Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26409032

phone-handset 26409032

Địa chỉ:
Shop L301-L304, 3/F, Leung King Shopping Centre, Leung King Estate, 31 Tin King Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24642199

phone-handset 24642199

Địa chỉ:
Shop 38, 1/F, Ocean Walk, Pierhead Plaza, 168-236 Wu Chui Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27600375

phone-handset 27600375

Địa chỉ:
Shop 206, Pok Hong Commercial Centre, Pok Hong Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24678313

phone-handset 24678313

Địa chỉ:
Shop 1 & 3, G/F, Ming Yiu Lau, Jat Min Chuen, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26975302

phone-handset 26975302

Địa chỉ:
Shop 18B, UG/F, Avon Park, 15 Yat Ming Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22970928

phone-handset 22970928

Địa chỉ:
Shop 211-212, 2/F, Kwai Chung Shopping Centre, Kwai Chung Estate, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22794374

phone-handset 22794374

Địa chỉ:
Shops C201, C203 & C205, 2/F, Block C, Cho Yiu Centre, Cho Yiu Chuen, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27859321

phone-handset 27859321

Địa chỉ:
Shop 107-109, 1/F, Hang King Shopping Arcade, Hang King Garden, 9 Wing Fong Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27621906

phone-handset 27621906

Địa chỉ:
Shop 105, 1/F, Mei Tin Shopping Centre, Mei Tin Estate, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26345423

phone-handset 26345423

Địa chỉ:
Shop 115-116, Tin Yan Shopping Centre, Tin Yan Estate, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22544032

phone-handset 22544032

Địa chỉ:
Shop 2, 2/F, Block 2, Lek Yuen Shopping Centre, Lek Yuen Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26810776

phone-handset 26810776

Địa chỉ:
Shop A139-A141, G/F, Kingswood Richly Plaza, 1 Tin Wu Road, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 21461271

phone-handset 21461271

Địa chỉ:
Shop G19, G21-G26, G/F, Greenfield Shopping Arcade, Greenfield Garden, Fung Shue Wo Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24354114

phone-handset 24354114

Địa chỉ:
Shop 13A, G/F, Smartland, 16 Tsuen Wah Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 23639927

phone-handset 23639927

Địa chỉ:
Shop 817-820 & A23a, G/F, Kwai Chung Plaza, 7-11 Kwai Foo Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24207043

phone-handset 24207043

Địa chỉ:
Shop 3, 1/F, Tai Po Plaza, 1 On Tai Road, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26671907

phone-handset 26671907

Địa chỉ:
Shop 211-212, 2/F, Shek Fong House, Shek Wai Kok Estate, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24922291

phone-handset 24922291

Địa chỉ:
Shop 306-308, 3/F, Cheung Fat Shopping Centre, Cheung Fat Estate, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24972771

phone-handset 24972771

Địa chỉ:
Shop 20-21, 2/F, Sun Chui Shopping Centre, Sun Chui Estate, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26811525

phone-handset 26811525

Địa chỉ:
Shop 7, Ching Ho Shopping Centre, Ching Ho Estate , Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26681140

phone-handset 26681140

Địa chỉ:
Shop 117 & 119, 1/F, Kwai Shing East Shopping Centre, Kwai Shing East Estate, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24060247

phone-handset 24060247

Địa chỉ:
Shop 77A, 80-82, 83A-83B & 84, G/F, Kwai Sing Centre, 412 Castle Peak Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24226355

phone-handset 24226355

Địa chỉ:
Shop 35-36 & 37, 2/F, Sun Kwai Hing Plaza, 166-174 Hing Fong Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24287117

phone-handset 24287117

Địa chỉ:
Shop 18-19, Level 1, Regentville Shopping Mall, 8 Wo Mun Street, Luen Wo Hui, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 31254275

phone-handset 31254275

Địa chỉ:
Shop 117, 1/F, Yu Chui Shopping Centre, Yu Chui Court, 6 Ngau Pei Sha Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 21457391

phone-handset 21457391

Địa chỉ:
Shop 19, G/F, Fu Heng Shopping Centre, Fu Heng Estate, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26665792

phone-handset 26665792

Địa chỉ:
Shop107-108, 1/F, Sheung Tak Commercial Block, Sheung Tak Estate, 2 Tong Ming Street, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27989781

phone-handset 27989781

Địa chỉ:
Shop 3020-3021, 3/F, Discovery Park Shopping Centre, 398 Castle Peak Road (Tsuen Wan), Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24877032

phone-handset 24877032

Địa chỉ:
Shop TSY 208, MTR Tsing Yi Station, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24972373

phone-handset 24972373

Địa chỉ:
Shop 7, 1/F, Tsing Yi Shopping Centre, Tsing Yi Estate, Tsing Yip Street, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24353278

phone-handset 24353278

Địa chỉ:
Shop 347, 348 & 348A, 3/F, Ma On Shan Plaza, 608 Sai Sha Road, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26309735

phone-handset 26309735

Địa chỉ:
Shop 131 & 132C, 1/F, Chung On Shopping Centre, Chung On Estate, Sai Sha Road, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26331435

phone-handset 26331435

Địa chỉ:
Shop 530, 5/F, Tsuen Wan Plaza, 4-30 Tai Pa Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24051066

phone-handset 24051066

Địa chỉ:
Shop 111A & 111B, 1/F, Commercial Centre, On Yam Estate, On Chit Street, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24489186

phone-handset 24489186

Địa chỉ:
Shop 9A, G/F, Kwai Hing Shopping Centre, 2 Wo Kwai Lane, Kwai Fong, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24581121

phone-handset 24581121

Địa chỉ:
Shop 4 & 5, G/F, Block 2, Lei Muk Shue (II) Estate, Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24401638

phone-handset 24401638

Địa chỉ:
Shop 323B & 326, 3/F, Jubilee Square, 2-18 Lok King Street, Fo Tan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26090061

phone-handset 26090061

Địa chỉ:
Shop 20A, G/F, Kam Men Mansion, 15 Tseng Choi Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24156108

phone-handset 24156108

Địa chỉ:
Shop 2, G/F & 1/F, O.T.B. Yuen Long Building, 95-97 Castle Peak Road (Yeun Long), Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26233429

phone-handset 26233429

Địa chỉ:
Shop SIH32, MTR Siu Hong Station, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24598528

phone-handset 24598528

Địa chỉ:
Shop L201, 2/F, Long Ping Shopping Centre, Long Ping Estate, 1 Long Ping Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 23526018

phone-handset 23526018

Địa chỉ:
Shop 2037B, 2/F, Sheung Shui Centre, 3 Chi Cheong Road, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26559387

phone-handset 26559387

Địa chỉ:
Shop G8 & G8A, G/F, Palm Springs Commercial Centre, Sunflower Path, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24712400

phone-handset 24712400

Địa chỉ:
Shop 121-124, 3/F, Sun Tuen Mun Shopping Centre, 55-65 Lung Mun Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24641372

phone-handset 24641372

Địa chỉ:
Shop LG2-201, Cheung Hang Shopping Centre, Cheung Hang Estate, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24310006

phone-handset 24310006

Địa chỉ:
Shop S8C, 1/F, Riviera Shopping Centre, Podium D, Rivera Gardens, 2-12 Yi Lok Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 31450007

phone-handset 31450007

Địa chỉ:
Shop 15B, G/F, Tsuen Wan Centre Shopping Arcade, Phase 2, 87-105 Tsuen King Circuit, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24930577

phone-handset 24930577

Địa chỉ:
Shop 32 & 33, G/F, Ming Tak Shopping Centre, Ming Tak Estate, 10 Pui Shing Lane, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 23229431

phone-handset 23229431

Địa chỉ:
Shop 313, 3/F, New Town Mansion, 2 Tuen Lee Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24417083

phone-handset 24417083

Địa chỉ:
Shop L201, LG2/F, Lee On Shopping Centre, Lee On Estate, 23 Sha On Street, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26334243

phone-handset 26334243

Địa chỉ:
Shop 406, 4/F, Heng On Shopping Centre, Heng On Estate, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26331746

phone-handset 26331746

Địa chỉ:
Shop S2, 2/F, Mei Lam Commercial Centre, Mei Lam Estate, 30 Mei Tin Road, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26172072

phone-handset 26172072

Địa chỉ:
Shop 107-108, 1/F, Tin Tsz Shopping Centre, Tin Tsz Estate, 9 Tin Hei Street, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 26778070

phone-handset 26778070

Địa chỉ:
Shop 201, 2/F, Shui Chuen O Plaza, Shui Chuen O Estate, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27901002

phone-handset 27901002

Địa chỉ:
Shop 2, G/F, Hung Fuk Shopping Centre, Hung Fuk Estate, Tin Sam Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24531678

phone-handset 24531678

Địa chỉ:
Shop 1-027, Level 1, Tseung Kwan O Plaza, 1 Tong Tak Street, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27153013

phone-handset 27153013

Địa chỉ:
Shop 1011-1014, 1/F, KOLOUR-Tsuen Wan I, 68 Chung On Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 29449254

phone-handset 29449254

Địa chỉ:
Shop 111, Level 1, Kwai Chung Shopping Centre, Kwai Chung Estate, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 27915722

phone-handset 27915722

Địa chỉ:
Shop 103-104, G/F, Sau Lam House, Tsui Lam Estate, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 23870172

phone-handset 23870172

Địa chỉ:
Shop 203-205, 2/F, Chelsea Heights, 1 Shek Pai Tau Path, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 25285166

phone-handset 25285166

Địa chỉ:
Shop L202, 1/F, Tai Hing Shopping Centre, Tai Hing Estate, 1 Tai Hing Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 24683481

phone-handset 24683481

Địa chỉ:
Shop 210A , 2/F, Fu Tai Shopping Centre, 9 Fu Tai Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 23666476

phone-handset 23666476

Địa chỉ:
Shop G21, G105 and G107, G/F, Fortune City One Plus, City One Shatin, 2 Hang Shing Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset