• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Các cửa hàng bán lẻ thuộc Hệ thống QTS

Baleno

Clothing & Accessories

Natural and simple is the motto of Baleno. The brand provides a full range of casual wear with an emphasis on value for money. Its competitive prices, outstanding product quality and excellent service ensure that Baleno continues to be a popular brand in Southeast Asia and Mainland China.


Các cửa hàng bán lẻ thuộc Hệ thống QTS

(Các) địa điểm:

Địa chỉ:
Shop 15-16, G/F, Yat Tung Shopping Centre, 8 Yat Tung Street, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, 105 San Hing Street, Cheung Chau, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 106A, 1/F, Fu Tung Plaza, 6 Fu Tung Street, Tung Chung, Outlying Islands
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 2, G/F, Site 4, Aberdeen Centre Shopping Arcade, 2-4 Nam Ning Street , Aberdeen, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 118A, Siu Sai Wan Plaza, 10 Siu Sai Wan Road, Siu Sai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop UG05, UG/F, The Westwood, 8 Belcher's Street, Shek Tong Tsui, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 1A, G/F, On Ning Building, 425-431 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Portion of G/F, 1-3 Fleming Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 125, 1/F, Hing Wah Shopping Centre, Hing Wah Estate, Chai Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 1, G/F, Opulent Building, 396-416 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 3, G/F, United Building, 135-145 King's Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 256 & 261, 2/F, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Sheung Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 227-228, Level Two, The Peak Galleria, 118 Peak Road, The Peak, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop A, G/F, 106-108 Shau Kei Wan Road, Sai Wan Ho, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 12, G/F, Oi Tung Shopping Centre, Oi Tung Estate, 18 Oi Yin Street, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 3, G/F, Metropole Department Store, 416-430 King’s Road, North Point, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop B & C, G/F, 21-27 Percival Street, Causeway Bay, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop B, G/F, Hyde Castle, 356-358 Shau Kei Wan Road, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, 163 & 165 Yuen Long Main Road, Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, 274 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 7-8, Level 2, Fanling Town Centre, 18 Fanling Station Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 105A, Level 1, Chelsea Heights, 1 Shek Pai Tau Path, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 212A & 214, 2/F, Sheung Tak Shopping Centre, 2 Tong Ming Street , Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 2-3, Ocean Walk, 168-238 Wu Chui Road , Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 5A, Level 3, Waldorf Avenue , 1 Tuen Lee Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop TAW 29, MTR Tai Wai Station, Tai Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 2021, 2/F, Discovery Park Shopping Centre, 398 Castle Peak Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 239 & 240, Wo Che Plaza, 3 Tak Hau Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 11, UG/F, Avon Park, 15 Yat Ming Road, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 3B & 4C, G/F, Dang Fat Mansion, 10-20 Tai Ho Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 230-231, 2/F, Tai Wo Plaza, 12 Tai Po Tai Wo Road, Tai Po, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop N135 - N137, 1/F, T Town North, Tin Yuet Estate, 33 & 39 Tin Wah Road, Tin Shui Wai, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 205-206, 2/F, Metro City Plaza Phase 1, 1 Wan Hang Road, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 3, 9 (portion) & 10 (portion), G/F, Shop 3, 9 & 10, C/L, Lung Wah Building, 46-62 Chuen Lung Street, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 29 & G29A, G/F, Luk Yeung Galleria, 22-26 Wai Tsuen Road, Tsuen Wan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 202, 2/F, Spot, 48 Lung Sum Avenue, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 1143, Level 1, MCP Central, 8 Yan King Road, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 111, G/F, Cheung Fat Plaza, 6 Tam Kon Shan Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 149, 1/F, Maritime Square, 31-33 Tsing King Road, Tsing Yi, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 7, L1, Regentville Shopping Centre, 8 Wo Mun Street, Fanling, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 253A, 2/F, Choi Ming Shopping Centre, 1 Choi Ming Street, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop R202, R203 & R206, Level 2, Butterfly Plaza, 1 Wu Chui Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop L343, Level 3, Leung King Plaza, 31 Tin King Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 218, 2/F, Fu Tai Shopping Centre, 9 Tuen Kwai Road, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 2318, 2/F, MOSTown, 18 On Luk Street, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, 84 Castle Peak Road (Yuen Long), Yuen Long, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 25A & B, 3/F, Shatin Plaza, 21-27 Sha Tin Centre Street, Sha Tin, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop B234 & B235, Phase 2, Shek Lei Shopping Centre, 110 Tai Loong Street, Kwai Chung, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 118, 1/F, Yu Chui Shopping Centre, 2 Ngau Pei Sha Street, Siu Lik Yuen, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 33-35, 3/F, South Wing, Trend Plaza, 2 Tuen Hop Street, Tuen Mun, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 350, 3/F, The LOHAS, 1 Lohas Park Road, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop R48, 3/F, Choi Yuen Plaza, 8 Choi Yuen Road, Sheung Shui, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 130, 1/F, The Lane, 15 Pui Shing Road, Hang Hau, Tseung Kwan O, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 236, Level 2, Ma On Shan Plaza, Ma On Shan, New Territories
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop G&H, G/F, Wing Wah Building, 14-24 Sai Yeung Choi Street South, Mong Kok, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 125, 1/F, Domain, 38 Ko Chiu Road, Yau Tong, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop MEF 110, MTR Mei Foo Station, Mei Foo, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 20, G/F, Sau Mau Ping Shopping Centre, Sau Mau Ping Estate, 101 Sau Ming Road, Sau Mau Ping, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop U119, Upper Ground Floor 1, Lok Fu Plaza, 198 Junction Road, Lok Fu, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop F61-68 & F91, 1/F, Amoy Plaza, Phase 1, 77 Ngau Tau Kok Road, Kowloon Bay, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, Prospect Building, 491 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop G50, G/F, Mikiki, 638 Prince Edward Road East, San Po Kong, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 402, 4/F, Tsz Wan Shan Shopping Centre, 23 Yuk Wah Street, Tsz Wan Shan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 3A-3B, G/F, Doublest Commercial Centre, 37A-37B Jordan Road, Jordan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop LG03A, Temple Mall North, 136 Lung Cheong Road, Wong Tai Sin, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 109 & 111, Liberte Place, 833 Lai Chi Kok Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop A, G/F, Newish Mansion, 763, 765 &767 Nathan Road, Prince Edward, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 215, Level 2, Plaza Hollywood, 3 Lung Poon Street, Diamond Hill, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 2, G/F, Sui Cheong House, 269-273 Cheung Sha Wan Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 101B, 1/F, Kai Tin Shopping Centre, 50 Kai Tin Road, Lam Tin, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop UG23, UG/F, Temple Mall South, 103 Ching Tak Street, Wong Tai Sin, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop A2, G/F, 31-37 Jordan Road, Jordan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop B2, G/F, Eldex Industrial Building, 21 Ma Tau Wai Road, Hung Hom, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 8, G/F, Wing Kiu Building, 530 Nathan Road, Yau Ma Tei, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop F106-107, 1/F, Nam Cheong Place, 19 Sai Chuen Road, Sham Shui Po, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop C & D, G/F & Shop A & B, 1/F, Mercantile House, 184A-186 Nathan Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop UG50, UG/F, Olympian City 3, 1 Hoi Wang Road, Tai Kok Tsui, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 4A2-7, Podium Level 3, Sceneway Plaza, 8 Sceneway Road, Lam Tin, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 102, 1/F, Dragon Centre, 37K Yen Chow Street, Sham Shui Po, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop A & B, G/F, Oriental House, 24-26 Argyle Street, Mong Kok, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
Shop 225-226, 2/F, Homantin Plaza, , 80 Fat Kwong Street, Ho Man Tin, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, Tat Ming Building, 244 Castle Peak Road, Cheung Sha Wan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Địa chỉ:
G/F, Mei King Mansion Phase II, 245B & 247 To Kwa Wan Road, To Kwa Wan, Kowloon
Điện thoại:

phone-handset 22106300

phone-handset 22106300

Xem bản đồ
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

Content provided by merchants. Information on this page is subject to change without advance notice. Please contact the relevant product or service providers for enquiries.

Hong Kong Tourism Board (HKTB) is not a supplier of the products and services of the merchant and shall not be responsible for any liabilities in relation thereto. In case of any disputes, the decision of HKTB and merchants shall be final.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.