Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Công viên Viên Châu Giác (Yuen Chau Kok)

Công viên Viên Châu Giác ở Sa Điền được xây dựng xung quanh một quả đồi, mang đến cơ hội đi bộ đường dài ở khoảng cách vừa phải cho những người gò bó về thời gian hoặc cảm thấy có chút ái ngại với những ngọn núi.


Thông tin

Địa chỉ

17 Yuen Chau Kok Road, Sha Tin, New Territories

Xem bản đồ

  • 17 Yuen Chau Kok Road, Sha Tin, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.