• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Hoàng Thái Tiên (Wong Tai Sin)

Đền Hoàng Thái Tiên Sắc Sắc ở Hồng Kông là nơi giao thoa giữa ba tôn giáo – Đạo giáo, Phật giáo và Nho giáo – và để tưởng nhớ nhà sư nổi tiếng Hoàng Thái Tiên. Với năm yếu tố phong thủy, ngôi đền này vừa là điểm thắng cảnh tuyệt đẹp vừa là trung tâm tôn giáo quan trọng.


Thông tin

Địa chỉ

2 Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2327 8141

phone-handset   +852 2327 8141

Xem bản đồ
  • 2 Chuk Yuen Village, Wong Tai Sin, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.