Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Từ Vân Các

Từ Vân Các (Đền Từ Vân Các) có thể không phải là ngôi đền nổi tiếng nhất nhưng lại là một trong những ngôi đền thú vị nhất. Ngoài những bức tượng thần linh quen thuộc trong văn hóa Á Châu, du khách cũng sẽ tìm thấy các hành lang với những bức tường đầy màu sắc, minh họa cho "18 tầng địa ngục" trong quan niệm của Đạo giáo – tầng bậc mà linh hồn của người lìa cõi trần phải trải qua để trả giá cho những lỗi lầm trong cuộc đời. Du khách cũng có thể tham gia cùng những người cầu nguyện, xem bói thẻ tre (cầu thiêm) hay xin đài (giao bôi) và đốt vàng mã cúng tổ tiên.


Thông tin

Địa chỉ

150 Tsz Wan Shan Road, Tsz Wan Shan, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2326 5353

phone-handset   +852 2326 5353

Xem bản đồ

  • 150 Tsz Wan Shan Road, Tsz Wan Shan, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.