Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trung tâm The Mills

Nhờ một dự án của địa phương, công trình này đã mang trong mình sức sống mới khi nhà máy dệt trước kia được chuyển đổi thành trung tâm văn hóa và mua sắm trải nghiệm


Thông tin

Địa chỉ

45 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 3979 2300

phone-handset   +852 3979 2300

Xem bản đồ

  • 45 Pak Tin Par Street, Tsuen Wan, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.