• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Bảo tàng Đua ngựa Hồng Kông

Bảo tàng Đua ngựa Hồng Kông bảo tồn di sản phong phú về đua ngựa có từ thế kỉ XIX của vùng và ghi lại dấu ấn lịch sử của Hội đua ngựa Hồng Kông, một tổ chức đã quảng bá môn đua ngựa ở thành phố này.


Thông tin

Địa chỉ

2/F, Happy Valley Stand, Happy Valley, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2966 8065

phone-handset   +852 2966 8065

Xem bản đồ
  • 2/F, Happy Valley Stand, Happy Valley, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.