Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Thái Thức Mỹ Thực (Thai Sik Mei Ji)

Nằm trên Đường Nam Giác, nhà hàng Thái Thức Mỹ Thực kết hợp các hương vị kiểu Thái với những món ăn đậm chất Triều Châu như trứng tráng hàu và trứng bắc thảo chiên giòn.


Thông tin

Địa chỉ

27 Nam Kok Road, Kowloon City, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2716 2938

phone-handset   +852 2716 2938

Xem bản đồ

  • 27 Nam Kok Road, Kowloon City, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.