Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Thư viện Ẩm thực (Taste Library)

Nếu muốn tìm hiểu lịch sử của món ăn bạn yêu thích, hãy đến với Thư viện Ẩm thực, thư viện đầu tiên và duy nhất của Hồng Kông về chủ đề ăn uống, nằm tại PMQ.


Thông tin

Địa chỉ

H504, 5/F, PMQ, 35 Aberdeen Street, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 3481 3998

phone-handset   +852 3481 3998

Xem bản đồ

  • H504, 5/F, PMQ, 35 Aberdeen Street, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.