Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Phố Thái Nguyên (Phố Đồ chơi)

Phố Thái Nguyên ở Thâm Thủy Bộ sở hữu một kho tàng đồ chơi, các bộ sưu tập dành cho trẻ em và đồ trang trí cho những dịp lễ hội khác nhau.


Thông tin

Địa chỉ

Tai Yuen Street, Wan Chai, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • Tai Yuen Street, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.