Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đại Quán

Khu phức hợp Đồn cảnh sát trung tâm cũ nằm trên Đường Hollywood của Hồng Kông đã trải qua nhiều lần mở rộng và tái thiết từ năm 1864 và giờ đây đã trở thành một phần quan trọng trong di sản thuộc địa của thành phố.


Thông tin

Địa chỉ

10 Hollywood Road, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 3559 2600

phone-handset   +852 3559 2600

Xem bản đồ

  • 10 Hollywood Road, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.