Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Địa điểm Dương Cù Vân bị ám sát

Năm 1895, Dương Cù Vân giữ chức chủ tịch Trụ sở chính mới thành lập tại Hồng Kông của Hưng Trung Hội. Sau đó, hội này đã lên kế hoạch cho các cuộc nổi dậy ở Quảng Châu và Huệ Châu nhưng cả hai đều thất bại. Từ năm 1900, Dương Cù Vân dạy tiếng Anh tại tư dinh ở tầng một, số 52 Phố Gage. Ông bị một sát thủ do chính quyền nhà Thanh phái đến ám sát vào tháng 1 năm 1901. Công trình nghệ thuật về sự kiện ám sát này hiện nằm ở Công viên Ngõ Bá Tử.


Thông tin

Địa chỉ

Pak Tsz Lane Park, Pak Tsz Lane, Sheung Wan, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • Pak Tsz Lane Park, Pak Tsz Lane, Sheung Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.