Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Miếu Thành Hoàng (Shing Wong)

Miếu Thành Hoàng ở Hồng Kông là nơi thờ phụng vị thần bảo hộ thành phố mà người đời tin là có thể cai quản và trấn áp những hồn ma và linh hồn nơi trần gian và hơn thế nữa.


Thông tin

Địa chỉ

Kam Wa Street, Shau Kei Wan, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2569 2837

phone-handset   +852 2569 2837

Xem bản đồ

  • Kam Wa Street, Shau Kei Wan, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.