Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Hồ Thành Môn

Đường đi bộ của Hồ Thành Môn bắt đầu từ đỉnh núi Đại Mạo Sơn cao nhất Hồng Kông và kết thúc cũng ở một điểm trên cao khác – hồ chứa nước ngọt Thành Môn trong xanh.


Thông tin

Địa chỉ

Shing Mun Reservoir, Tsuen Wan, New Territories

Xem bản đồ

  • Shing Mun Reservoir, Tsuen Wan, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.