Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Sa Điền Centre • Sa Điền Plaza

Mô tả meta Với ý nghĩa quan trọng đối với cộng đồng, những trung tâm mua sắm này mang đến vô vàn hoạt động mua sắm và trải nghiệm thú vị.


Thông tin

Địa chỉ

2–16 Wang Pok Street (Shatin Centre) / 21–27 Sha Tin Centre Street (Shatin Plaza), Sha Tin, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2606 3700

phone-handset   +852 2606 3700

Xem bản đồ

  • 2–16 Wang Pok Street (Shatin Centre) / 21–27 Sha Tin Centre Street (Shatin Plaza), Sha Tin, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.