Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Quảng trường Sai Kung Hoi Pong

Bạn có thể dễ dàng dành một buổi chiều tại các quán cà phê nghệ nhân ở Quảng trường Sai Kung Hoi Pong để ngắm dòng người qua lại (và có thể ngắm cả những chú cún cưng).


Thông tin

Địa chỉ

Hoi Pong Square, Sai Kung, New Territories

Xem bản đồ

  • Hoi Pong Square, Sai Kung, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.