• Hồng Kông luôn chào đón bạn! Bấm vào đây để xem các thông tin du lịch mới nhất.

  • Cannabidiol (CBD) được xếp vào danh mục loại thuốc nguy hiểm ở Hồng Kông. Các sản phẩm có chứa CBD bị nghiêm cấm theo Pháp lệnh Thuốc nguy hiểm. Bấm vào đây để tìm hiểu thêm.

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Giáo đường Do Thái Ohel Leah

Giáo đường Do Thái Ohel Leah được cộng đồng người Do Thái tại Hồng Kông xây dựng năm 1902, và sau hoạt động trùng tu đạt giải thưởng UNESCO, công trình này nay đã có tên trong danh sách Cấp I với vai trò là trung tâm tổ chức các hoạt động xã hội và văn hóa của người Do Thái.


Thông tin

Địa chỉ

70 Robinson Road, Central, Hong Kong Island

Xem bản đồ

  • 70 Robinson Road, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.