Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Odd One Out

Odd One Out là phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ với những tác phẩm nghệ thuật và tranh khắc gỗ sống động. Đây đồng thời là tiệm cà phê cho những ai muốn thưởng thức nhanh một tách espresso.


Thông tin

Địa chỉ

14 St Francis Street, Wan Chai, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2529 3500

phone-handset   +852 2529 3500

Xem bản đồ

  • 14 St Francis Street, Wan Chai, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.