Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tàu Noah Hồng Kông

Công viên Mã Loan Tàu Noah cho du khách cơ hội có một không hai để khám phá bản sao với kích thước thật của Tàu Noah trong kinh thánh và những hoạt động khác ở công viên giải trí.


Thông tin

Địa chỉ

33 Pak Yan Road, Ma Wan, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 3411 8888

phone-handset   +852 3411 8888

Xem bản đồ

  • 33 Pak Yan Road, Ma Wan, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.