• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Nhà Murray

Hãy trải nghiệm ẩm thực bên bờ biển Hồng Kông tại Nhà Murray nổi tiếng, một tòa nhà kiểu thuộc địa 160 năm tuổi từng được tháo dỡ và chuyển từ khu Trung tâm đến chợ Stanley ven biển.


Thông tin

Địa chỉ

Stanley, Hong Kong Island
Xem bản đồ
  • Stanley, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.