Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Minh Kí, Tây Doanh Bàn

Cách số 100 Phố Đệ Nhị chỉ 100 m là một loạt cửa hàng, trong đó có tiệm Minh Kí Thượng Hải chuyên bán sứa, cua lông, rượu Thiệu Hưng và các mặt hàng tương tự với mức giá lên tới hàng ngàn đô la.


Thông tin

Địa chỉ

G/F, Goodwill Garden, 83 Third Street, Sai Ying Pun, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2155 1700

phone-handset   +852 2155 1700

Xem bản đồ

  • G/F, Goodwill Garden, 83 Third Street, Sai Ying Pun, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.