Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Khu bảo tồn thiên nhiên Mễ Phố

Khu bảo tồn thiên nhiên Mễ Phố, vùng đầm lầy nổi danh trên toàn thế giới, mỗi mùa đông lại đón khoảng 90.000 chú chim di cư thuộc khoảng 350 loài khác nhau.


Thông tin

Địa chỉ

Mai Po, Yuen Long, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2526 1011

phone-handset   +852 2526 1011

Xem bản đồ

  • Mai Po, Yuen Long, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.