Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đường mòn di sản Long Dược Đầu

Thuộc khu Tân Giới, Hồng Kông, Đường mòn di sản Long Dược Đầu ("Ngọn núi có rồng nhảy qua") tựa như chuyến đi ngược dòng thời gian, mang đến cơ hội khám phá những di tích được bảo tồn cẩn thận của gia tộc họ Đặng vào thế kỷ XIII.


Thông tin

Địa chỉ

Lung Yeuk Tau, Fanling, New Territories

Xem bản đồ

  • Lung Yeuk Tau, Fanling, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.