Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Long Mẫu

Đền Long Mẫu (Mẹ Rồng) nằm trên đảo Bình Châu cách xa trung tâm Hồng Kông và có chiếc "giường rồng" mà dân gian thường truyền tai nhau rằng ai chạm vào sẽ gặp may mắn.


Thông tin

Địa chỉ

G/F, 15 Chi Yan Street, Tung Wan, Peng Chau, Outlying Islands

Xem bản đồ

  • G/F, 15 Chi Yan Street, Tung Wan, Peng Chau, Outlying Islands
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.