Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Lạc Mã Châu

Lạc Mã Châu là ngôi làng và khu vực thuộc Tân Giới Hồng Kông. Đây là địa điểm chủ yếu dành cho người đi bộ (liên kết trực tiếp với mạng lưới vận chuyển nhanh chóng của Hồng Kông) và cũng là điểm giao nhau giữa Hồng Kông và Trung Quốc Đại lục qua biên giới đường bộ.


Xem bản đồ

Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.