Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đền Lỗ Ban

Lỗ Ban là ngôi đền duy nhất ở Hồng Kông thờ vị thánh bảo hộ cho những người thợ xây và thợ mộc Trung Quốc. Đền có nhiều bức bích họa cuốn hút và những bức tượng nhỏ bằng gốm Thạch Loan.


Thông tin

Địa chỉ

15 Ching Lin Terrace, Li Po Lung Path, , Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2802 2880

phone-handset   +852 2802 2880

Xem bản đồ

  • 15 Ching Lin Terrace, Li Po Lung Path, , Belcher's Street, Kennedy Town, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.