Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

LM Thai Supplier

LM Thai Supplier chuyên bán tượng Phật bằng vàng, tượng nhỏ tạc thần Ganesh và các biểu tượng tôn giáo khác. Thay vì những trái cam thường thấy ở những nơi khác tại Hồng Kông, đồ cúng dâng trước bàn thờ của cửa hàng này lại có nhiều màu sắc hơn: những chai nước cam Fanta rực rỡ và bánh kẹo Thái Lan bảy sắc cầu vồng.


Thông tin

Địa chỉ

73 South Wall Road, Kowloon City, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2382 7386

phone-handset   +852 2382 7386

Xem bản đồ

  • 73 South Wall Road, Kowloon City, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.