Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Làng chài Nam Nha

Di sản của Đảo Nam Nha gắn bó chặt chẽ với mẹ biển, cũng giống như Hồng Kông. Dự án Làng chài sẽ tái hiện sống động cuộc sống và công việc ở chốn đây thưở trước.


Thông tin

Địa chỉ

2/F, 20 Sok Kwu Wan First Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands

Điện thoại

phone-handset   +852 2982 8585

phone-handset   +852 2982 8585

Xem bản đồ

  • 2/F, 20 Sok Kwu Wan First Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island, Outlying Islands
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.