Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đình Quan Công

Đình Quan Công yên bình trên đảo Trường Châu có bức tượng uy nghi tôn vinh vị tướng đáng kính Quan Công, được điêu khắc từ một cây long não nguyên khối.


Thông tin

Địa chỉ

Kwun Yam Wan Road, Cheung Chau

Xem bản đồ

  • Kwun Yam Wan Road, Cheung Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.