• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Đình Quan Công

Đình Quan Công yên bình trên đảo Trường Châu có bức tượng uy nghi tôn vinh vị tướng đáng kính Quan Công, được điêu khắc từ một cây long não nguyên khối.


Thông tin

Địa chỉ

Kwun Yam Wan Road, Cheung Chau
Xem bản đồ
  • Kwun Yam Wan Road, Cheung Chau
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.