Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Nhà hát Cao San

Xây dựng vào năm 1983 nhưng mới được cải tạo và cơi nới, Nhà hát Cao San hiện là trung tâm kinh kịch Quảng Đông. Cũng như các loại hình kinh kịch Trung Hoa khác, chương trình biểu diễn của Quảng Đông tái hiện những câu chuyện sử thi hoành tráng qua lời ca, võ thuật và màn nhào lộn. Cùng với các buổi biểu diễn kinh kịch thường xuyên, Nhà hát Cao San còn có Trung tâm Giáo dục và Thông tin về kinh kịch Quảng Đông. Trung tâm này có nhiệm vụ giới thiệu một cách toàn diện về kinh kịch và lịch sử của loại hình nghệ thuật này.


Thông tin

Địa chỉ

77 Ko Shan Road, Hung Hom, Kowloon

Điện thoại

phone-handset   +852 2740 9222

phone-handset   +852 2740 9222

Xem bản đồ

  • 77 Ko Shan Road, Hung Hom, Kowloon
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.