• Sức khỏe và sự an toàn của bạn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tìm kiếm gợi ý để giữ sức khỏe và thông tin mới nhất tại ban thông tin tư vấn du lịch

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Nhai Phường Bài Đương

Nhai Phường Bài Đương là không gian cộng đồng dưới hình thức một quầy hàng trong chợ. Tuy bày bán nhiều loại sản phẩm như sách, đồ cũ, chậu cây nhưng chức năng thực sự của nơi này lại là chốn tụ tập cho người dân.


Thông tin

Địa chỉ

Corner Hamilton Street and Canton Road, Yau Ma Tei
Xem bản đồ
  • Corner Hamilton Street and Canton Road, Yau Ma Tei
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.