Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Trang trại và Vườn thực vật Gia Đạo Lí

Trang trại và Vườn thực vật Gia Đạo Lí trải mình khắp các sườn núi và chân núi của ngọn núi cao nhất Hồng Kông Đại Mạo Sơn. Đây là điểm vui chơi lý tưởng cho các gia đình, mang đến cơ hội học hỏi về đa dạng sinh học của thành phố và cách bảo vệ chúng.


Thông tin

Địa chỉ

Lam Kam Road, Tai Po, New Territories

Điện thoại

phone-handset   +852 2483 7200

phone-handset   +852 2483 7200

Xem bản đồ

  • Lam Kam Road, Tai Po, New Territories
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.