• Due to a technical issue at the Hong Kong International Airport, the airlines are currently required to process check-in procedures manually. Flight operations have not been impacted so far. Departing passengers are advised to closely monitor their flight information and allocate additional time for the check-in process. Hong Kong International Airport website: https://www.hongkongairport.com/en/

Nói ngay

Nói ngay


Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu.

Nhà thờ Hồi giáo Jamia

Duyên dáng, đẹp đẽ và ẩn mình trong khu dân cư ở Bán Sơn, Jamia là nhà thờ Hồi giáo đầu tiên của Hồng Kông, được xây dựng trong thập niên 1840 và được mở rộng năm 1915. Công trình lịch sử Cấp I này, còn được gọi là Thánh đường Lascar, là một kiến trúc hình chữ nhật có cổng vào chính hình vòm và các khung cửa sổ cong kiểu Ả-rập ở tất cả các mặt.


Thông tin

Địa chỉ

30 Shelly Street, Central, Hong Kong Island

Điện thoại

phone-handset   +852 2523 7743

phone-handset   +852 2523 7743

Xem bản đồ

  • 30 Shelly Street, Central, Hong Kong Island
Tiêu đề cửa sổ thông tin
Địa chỉ
Website
Website

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website, to understand your interests and provide personalized content to you as further set out in our Cookie Policy here. If you accept the use of cookies on our website, please indicate your acceptance by clicking the "I accept" button. You may manage your cookies settings at any time.